Archive for July, 2017

Кратка история на новините

without comments

news

Новината е избор на конкретна вест за текущи сензации, която е представена от електронна медия, интернет, вестник или от приказка на приказка между коментиращи.

Думата на английски “news” (новини), е учредена още през 14-ти век, от използването на множественото число на термина “new” (нов). Преди да бъдат създадени вестниците в началото на седемнадесети век, са се използвали правителствени постановления и официалните бюлетини.

1-вата официална употреба на доставна услуга за разпространяване на хартиени документации, е в Египет, там където фараоните използвали доставчици за популяризиране на техните собствени решения на територията на държавата ( 2400 г. пр.н.е.) . Тази практика почти сигурно ще разполага с основи в значително по-старата практика на устни съобщения и е възможно да е измислена върху тази вече съществуваща инфраструктура.

В Древен Рим обявите в държавата и новинарските бюлетини са обявени публично от Юлий Цезар . А те са били издълбани в метал или камък и са поставяни на публични места.

Правителството в Китай използва бюлетини наименовани “типао”, популяризирани сред съдебните служители по времето на династия Хан (2-ри и 3-ти век след Христа). Между 713 и 734 г. китайската династия Тан е писала бюлетините на съда на ръка на коприна и се е четял от правителствените служители. През далечната 1582 г. по време на династията Минг в Пекин са публикувани първите лични листовки.

В днешно време начините за разпространение на новини са много повече, като най-масовия е през интернет в социалните мрежи или новинаркските сайтове.

Разгледайте сайта ни: http://www.manager.bg/best/хороскоп

Written by admin

July 7th, 2017 at 11:27 am

Posted in Uncategorized