Транспортни услуги

without comments

fedex
Говорейки за въздушния транспорт, обикновено се има предвид транспортна услуга по въздух, за карго, а не за пътнически превози. Поне, що се отнася до транспортните фирми, които предлагат превоз на товари, а не на хора.

Разбира се, голяма част от въздушния превоз на товари се осъществява в товарните отсеци на самолетите, които превозват пътници.

Замисляли ли сте се, защо авиокомпаниите ви таксуват толкова скъпо, за всеки килограм багаж? Да, те имат по-голяма изгода да превозват карго, а не вашия багаж. Затова и в товарните отсеци на самолетите е предвидено твърде малко място за багажа на пътниците, а по-голямата площ е предвидена за карго пратки.

Транспортните услуги са скъпо удоволствие, особено когато са по въздух, затова и превозвачите предпочитат да предоставят мястото в своите летателни машини на фирми, които се занимават с превоз на товари услуги.http://www.quickcargo-bg.com/mejdunaroden.html

Written by admin

September 12th, 2015 at 2:44 pm

Posted in Uncategorized

Основни подходи за оценяване на имоти

without comments

В оценителската практика са известни 3 основни подхода за дефиниране на СПС – Справедливата Пазарна Стойност на оценявания недвижим имот: пазарен, разходен и приходен подход, а също така и комбинации от тези подходи. За всеки един подход оценителите използват един или повече метода за оценка. Най-често използваните методи за оценяване на имоти са:

Метод на сравнителните аналози (Пазарен подход)
При този модел за оценяване на недвижим имот стойността се определя чрез пряко сравнение на оценения имот с други аналогични недвижими имоти, разположени в непосредствена близост до него или пък в сходен ценови участък, които са предложени, продадени или наети в границите на 5 м. до 1 год. от конкретната дата на оценката от експерт.
Аналозите от пазара засягат само имоти, чиито характеристики, определящи реалната им стойност, се отнасят в максимална степен на характеристиките на оценявания недвижим имот. На основата на задълбочено изследване, проверяване и анализ на данните за не отдавна реализирани договори с аналогични имоти, се формира оценителско мнение относно стойността на оценявания имот, като се отчитат абсолютно всички сходства и различия със сравняваните недвижими имоти.
Стойността, определена благодарение на този конкретно метод, описва в максимална степен цената, която конкретен добре информиран купувач би бил съгласен да заплати за имота, въз основа на предлагането на сходни недвижими имоти в конкретния район.

Приходен подход – Метод на капитализираните приходи
Този модел се основава на капитализация на прогнозираните чисти парични потоци, които имат възможност да се генерират от оценения имот по време на неговата експлоатация. При дефинирането на справедливата пазарна стойност на имота се тръгва от трайно реализирания чист годишен приход при конкретните условия на правилна поддръжка и стопанисване (при имотите най-често се изхожда от работната хипотеза за отдаването на недвижимия имот под наем при Пълна Пазарна Стойност – ППС). Чистият год. приход от дадения имот се определя като от общия доход се приспаднат следните типа разходи: разходи за управление и застраховки, разноски за поддръжка, такси и данъци.

При определяне на точния размер на месечния наем се изхожда от идеята за най-доброто ползване на конкретния имот, дефинирано от специфичното му място, възможностите за развитие и неговото предназначение. Капитализационната норма на чистия доход се определя след задълбочен анализ и проучване на пазарни свидетелства за наем на подобни имоти, подписани в границите на един разумен времеви период преди конкретната дата на експертната оценка на имота. Дадения коефициент на капитализацията е в непосредствена зависимост от възвращаемостта на предприетата инвестиция в подобни имоти, сметната на основата на стойностите (капитални) от сравнителни пазарни аналози. експерт оценител

Written by admin

February 21st, 2015 at 12:06 pm

Posted in Uncategorized

Застрахователите да обезщетяват по автокаско, без да отчитат овехтяването, поиска съда в Русия

without comments

Руският съд призова застрахователите да обезщетят ремонта на леките и товарни автомобили, застраховани по автокаско (застраховка каско), в техния пълен размер – без да взимат под внимание износването на авточастите, предаде интернет медията runews.

Що се касае до доброволното застраховане – там е намерено разбиране, че общото състояние на моторно превозно средство със сменени части втора употреба не е идентично на онова, в което е бил със заводските авточасти преди пътния инцидент, отбелязва “Руска правда”

В унисон с Гражданския кодекс, посочва Руският Върховен Съд, на възстановяване подлежат финансовите разноски, които застрахователят е платил или ще заплати за обезщетяване на нарушеното право. Неговото право трябва да бъде коректно възстановено в пълен обем. От което следва, че застрахователното обезщетение да взима под внимание амортизационните отчисления.В противен случай имуществото ще бъде приведено в по-лошо състояние, отколкото е било до пътния инцидент.

Към момента собственици на автомобили, които си купуват полица автокаско, при авария на автомобила получават като обезщетение значително по-малко пари от реалната стойност на автомобилния ремонт. Това е резултат от това, че застрахователните компании взимат под внимание процент овехтяване на нужните авточасти в зависимост от годините на колата и нейния пробег.

Също така, Руският върховен съд постановява, че застрахователната компания не може да откаже на свой клиент изплащане на обезщетителна сума по каско, ако в момента на аварията зад волана е бил шофьор, невписан в застрахователната полица.

Застрахователите са неприятно изненадани от това окончателно решение. Те се позовават на това, че автокаското е абсолютно доброволна застраховка с преварително определени точки и условия и водачите могат да се съгласят с тях или могат да ги отхвърлят и да не подписват застрахователната полица.

Written by admin

August 29th, 2014 at 12:18 pm

Защо застраховка живот?

without comments

Животозастраховането е един страхотен вариант да се предпазите от несигурността в своя живот.

Без значение дали при влошаване на вашето здраве се стигне до фатален край или трайна нетрудоспособност, тя е идеален начин да подсигурите близките си в случай на променящ живота ви инцидент. Преди да изберем застраховка живот, трябва да сме наясно дали ни е необходима такава. За някои хора това може да се окаже перфектната инвестиция, а за други – твърде ранна такава.

Застраховките живот са идеални за хората, които са семейни и които желаят да обезпечат бъдещето им ако стане някакво нещастие, понеже са наясно колко е важно това, което те им осигуряват като начин на живот. Застраховката живот е най-удачна, когато човек е все още млад и тепърва е създал семейство. Отличното здраве на лицето също е важно, защото допринася за намаляване на вноските по договора в голяма степен.
стандарт на живот

Друга категория хора, за които застраховката живот е надеждна инвестиция са тези, чиято работа е свързана с рисковите сектори. Опасността от настъпване на злополука на работното място при тези хора е в пъти по-висока от да речем един офис служител и подобна инвестиция е напълно оправдана. Ако трябва да сме точни, то си струва да споменем, че дори домакините имат нужда от застраховка живот, понеже много често сме склонни да приемаме това, което те вършат за семейството си като даденост и при здравни инциденти трябва да помислим за наемане на домашна помощница, която често ще се окаже нелеко перо за семейния ни бюджет.

Реално в много развити държави, много хора разполагат със застраховка живот, което от своя страна допринася за стабилизираното състояние на домакинствата даже в най-тежки етапи. Чрез застраховките живот, хората биха могли да покрият както непредвидени разноски при смъртта на свой близък човек, така последващите разноски, за покриването на които се е грижил човека, който сме загубили.

Освен всичко останало, което обсъдихме, застраховките живот в днешно време предлагат и вариант на така наречената спестовна застраховка живот, която може да бъде и сериозен спестовен инструмент, който да ви предостави възможност да се радвате заслужено на щастливи и спокойни старини. Ако желаете бихте могли да получите и информация за данъчни облекчения при животозастраховане.

Written by admin

January 24th, 2014 at 11:36 am